Linda Baars

 |

 
Mijn Curriculum Vitae
 

Werkervaring

2016 - heden
Buurtteammedewerker Sociaal
Buurtteams Utrecht, Overvecht Spoorzoom

Bewoners begeleiden en motiveren bij ondersteuningsvragen in het kader van de sociale basiszorg in de buurt en verzorgen de toegang naar de aanvullende zorg.
Organisatorische taken zoals: verwerken en verdelen van aanmeldingen, inwerken van nieuwe medewerkers en het begeleiden van een stagiaire.
2015 - 2016
Buurt- wijkteammedewerker / Cliëntondersteuner
MEE Rotterdam, Afrikaanderwijk

Het bieden van informatie, ondersteuning en advies.
Bemiddelen en/of coördinatie om samen met de cliënt het gestelde doel of vraag te realiseren.
Coördinatie en evaluatie van de vraag van de cliënt en het aanbod met als doel een vraaggericht aanbod te realiseren.
2011 - 2014
Maatschappelijk werker / Ambulante begeleider
Professionals in NAH

Informatie en begeleiding
Trainen van vaardigheden
Praktische hulp in het dagelijks leven
Ondersteuning bij wet- en regelgeving
Steun en voorlichting aan de omgeving
2011
Consulent regio 't Gooi
Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Informatie, advies en ondersteuning kan bieden met betrekking op alle aspecten van het leven aan mensen met een beperking of chronische ziekte. te realiseren.
2010 - 2011
Diverse aanstellingen in het welzijnswerk
Stichting MeanderOmnium

Maatschappelijk makelaar
Projectcoördinator van het onderzoek: Oriëntatie op welzijnsactiviteiten voor licht verstandelijk gehandicapten (LVG) in de gemeente Zeist.
Projectmedewerker week van het applaus
Organisator en coördinator jubileumfeest
2005 - 2010
Begeleider
Stichting Stoute Schoenen & Bartiméus

Kinderen en jongeren met autisme en autisme spectrum stoornissen of een meervoudige beperking waarvan altijd een visuele beperking.

 
Mijn Curriculum Vitae
 

Opleiding

2007 - 2010
Maatschappelijk werk en dienstverlening, HBO
Hogeschool Utrecht
Minor: omgaan met verlies en werkstress
Diploma "Met genoegen"
2003 - 2007
Sociaal Pedagogisch Werk, MBO niveau 4
ROC Midden Nederland te Zeist
Diploma


Media

Interview 'De zomer van...'
2016
Rapportage van MeanderOmnium
2011

Contact