Linda Baars

 |

 
Mijn Curriculum Vitae
 

Werkervaring

2017 - heden
Co-trainer
Stichting Volte
2017 - heden

Trainingen verzorgen voor medische en sociale professionals met het thema krachtige basiszorg. Krachtige basiszorg is een vernieuwende integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen.
2016 - heden
Buurtteammedewerker Sociaal
Buurtteams Utrecht, Overvecht Spoorzoom
2016 - heden

Bewoners begeleiden en motiveren bij ondersteuningsvragen in het kader van de sociale basiszorg in de buurt en het verzorgen van de toegang naar de aanvullende zorg.
Organisatorische taken zoals: verwerken en verdelen van aanmeldingen, inwerken van nieuwe medewerkers en het begeleiden van een stagiaire.
2015 - 2016
Buurt- wijkteammedewerker / Cliëntondersteuner
MEE Rotterdam, Afrikaanderwijk
2015 - 2016

Het bieden van informatie, ondersteuning en advies.
Bemiddelen en/of coördinatie om samen met de cliënt het gestelde doel of vraag te realiseren.
Coördinatie en evaluatie van de vraag van de cliënt en het aanbod met als doel een vraaggericht aanbod te realiseren.
2011 - 2014
Maatschappelijk werker / Ambulante begeleider
Professionals in NAH
2011 - 2014

Informatie en begeleiding
Trainen van vaardigheden
Praktische hulp in het dagelijks leven
Ondersteuning bij wet- en regelgeving
Steun en voorlichting aan de omgeving
2011
Consulent regio 't Gooi
Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht
2011

Informatie, advies en ondersteuning bieden met betrekking op alle aspecten van het leven aan mensen met een beperking of chronische ziekte.
2010 - 2011
Diverse aanstellingen in het welzijnswerk
Stichting MeanderOmnium
2010 - 2011

Maatschappelijk makelaar
Projectcoördinator van het onderzoek: Oriëntatie op welzijnsactiviteiten voor licht verstandelijk gehandicapten (LVG) in de gemeente Zeist.
Projectmedewerker week van het applaus
Organisator en coördinator jubileumfeest

 
Mijn Curriculum Vitae
 

Profielschets

Ik ben een proactieve sociaal werker met oog voor het grotere geheel. Dit wordt gekenmerkt door het ondersteunen van bewoners in het hervinden van hun eigen kwaliteiten om zelf weer richting te geven aan hun leven.
Daarnaast ben ik geboeid door het vinden van een goede aansluiting tussen beleid en uitvoering. Zo kan ik in korte tijd systemen/werkwijze analyseren en bijdrage aan gezamenlijk gedragen oplossingen. Zo draag ik bij aan kwalitatief goede ondersteuning, ook in de toekomst.

Opleiding

2007 - 2010
Maatschappelijk werk en dienstverlening, HBO
2007 - 2010
Hogeschool Utrecht
Minor: omgaan met verlies en werkstress
Diploma "Met genoegen"
2003 - 2007
Sociaal Pedagogisch Werk, MBO niveau 4
2003 - 2007
ROC Midden Nederland te Zeist
Diploma


Media

Interview 'De zomer van...'
2016
Rapportage van MeanderOmnium
2011

Contact